TRÄDGÅRDS-
ARKITEKTUR

Olika typer av projekt kräver olika underlag. För vissa typer av ingrepp krävs ansökan om bygglov, varvid konstruktionsritningar kan behöva utformas. Illustrationsskisser är ett bra verktyg att använda mellan arkitekt och kund i processen av att hitta rätt utformning för den specifika miljön. Inventeringsritningar är ett viktigt dokumentationsverktyg i historiska miljöer där man vill ta fasta på kvarlevande strukturer och element, men kan även komma till pass för de som vill veta vad som växer i sin trädgård. Planteringsritningar är ett nödvändigt underlag vid nyplanteringar av rabatter men är även ett viktigt dokument för framtiden, så att kunden kan följa planteringen; se vad om utvecklas, om något fallit bort eller behöver fyllas på osv. 

Kontakta oss för en offert.