SKÖTSEL

Skötsel är stommen i att upprätthålla vackra och välmående trädgårdsmiljöer. Behovet av trädgårdsskötsel skiljer sig stort mellan olika miljöer men innefattar ofta ingrepp som:

Ogräsrensning

Höst/vårstädning

Putsning av buskage/rabatter

Häckklippning

Gödsling av planteringar

Jordförbättring

Rensning/röjning av sly

Trimning/gräsklippning

Kontakta oss för offert