BESKÄRNING

Trädbeskärning utförs av flera olika anledningar. Målet med en beskärning kan vara att förlänga trädens livslängd, bygga upp ett nyplanterat träd till önskad höjd och form, ge ökad fruktproduktion, reducera kronans omfång eller att öka trädets vitalitet.

Vi behärskar alla typer av beskärning men specialiserar oss på fruktträd. Som aktiva medlemmar i Sveriges pomologiska sällskap följer vi den senaste forskningen och uppdaterar ständigt vår kunskapsbank. 

Växtsjukdomar & Skadedjur

Träd kan drabbas av sjukdomar och angripas av olika skadedjur. Vi diagnosticerar, behandlar och rådger kring lämpliga åtgärder

Ympning

Är du på jakt efter en speciell äppelsort som inte finns i handeln? Många av våra äldre kulturarvssorter går inte att få tag på genom den kommersiella handeln. Då kan ympning vara ett lämpligt alternativ.

Ympning kan även komma väl till pass om man har en liten trädgård och bara får plats med ett träd men vill ha flera olika sorter på ett och samma träd. 

Oavsett anledning så hjälper vi er med ympningen!