Villa på Lidingö

Trädgårdsritning för nyanläggning