Äldreboende i Järfälla

Våren 2020 fick vi uppdraget att rita samt projektleda renoveringen av fyra äldreboenden i Järfälla.  Ledorden i projektet var "Sinnenas trädgård", vilket är ett designkoncept där man utgård från människans fem sinnen. Syftet är att genom dofter, ljud eller tex. smak skapa nya och väcka gamla minnen hos de som vistas i trädgården. 

Ekens äldreboende

Objekt
Objekt
Objekt
Objekt

Flottiljens äldreboende

Objekt
Objekt
Objekt
Objekt