Inventering i Kulturmiljö

Eggeby Gård

Upprättande av inventeringsritning samt medverkande vid inventering.

Estrid Erikssons sommarnöje Tolvekarna,

Upprättande av inventeringsritning samt medverkande vid inventering.

Faggens Krog

Upprättande av inventeringsritning samt medverkande vid inventering.